Contact Us

Javelin Office

Liên hệ Vero

Nếu bạn cần liên hệ hoặc ghé thăm văn phòng Vero, vui lòng truy cập tại đây để xem hướng dẫn chi tiết.

Request Support Icon

Hỗ trợ liên hệ

Trường hợp không thể tìm kiếm thông tin cần biết về Knowledge Base, bạn có thể gửi một yêu cầu hỗ trợ tới đội ngũ Vero Support.

Case Studies Icon

Tìm kiếm một đại lý

Bạn có thể tìm kiếm thông tin bất kì đại lý nào trên mạng lưới đại ký bán lẻ toàn cầu của chúng tôi.

Request Information Icon

Yêu cầu thông tin

Để biết thêm thông tin về dịch vụ sản phẩm Vero, vui lòng điền vào mẫu Yêu cầu thông tin của chúng tôi.

Careers at Vero Software

Tuyển dụng Vero

Để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp hiện tại ở Vero, hãy click ở đây