Nghiên cứu tình huống | Đọc về khách hàng của chúng tôi

 

Đào tạo thế hệ sản xuất tương lai

Giải quyết vấn đề chính là mấu chốt của mọi hoạt động sản xuất, đó là lí do tại sao nó được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công nghệ máy công cụ ở trường Central Lake College thuộc Minnesota. Trường đại học Central Lake tại Minnesota đã đưa Edgecam vào chương trình công nghệ máy công cụ để đào tạo các thế hệ lập trình viên trong tương lai.

 

Khám phá bí ẩn vũ trụ với WorkNC

Một tổ chức nghiên cứu tại Thụy Điển đã dùng các chi tiết cơ khí sản xuất bởi WorkNC để nghiên cứu cấu trúc của vũ trụ.