Nghiên cứu tình huống | Đọc về khách hàng của chúng tôi

 

WorkNC giúp ketos giảm thời gian gia công 2.5 lần

Một công ty sản xuất phụ kiện cho ngành thuyền buồm và lướt sóng đã đạt mức nhanh gấp 2,5 lần so với trước bằng phần mềm WorkNC CAM của hãng Vero Software.

 

VISI- Công cụ kết nối tuyệt vời tại Alpha Precision

VISI giúp nhà sản xuất khuôn ép Alpha Precision tại Ireland vượt qua suy thoái và tạo lợi thế cạnh tranh để chạy đua trên các thị trường hàng đầu.