Vero Software và trường Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giáo dục và công nghiệp

Sáng 22/2/2018, Vero Software đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội. Hãng đã tặng 30 license VISI chuyên cho thiết kế, 5 license "FastForm Advanced" và 5 license “Fast Incremental” của hãng FTI(thuộc tập đoàn Hexagon) chuyên phân tích và mô phỏng dập, với mục đích hỗ trợ công tác giảng dạy,học tập & nghiên cứu, đặc biệt phát triển đội ngũ nhân lực có kỹ thuật chuyên môn cao dẫn đầu nền công nghiệp nước nhà.

Customer Success Videos

MP Engineering use Egdecam 5-axis to create high precision components for performance tuning of the Subaru Impreza (GobStopper II) for Roger Clark Motorsport.