Vero lập trình 12 máy của 9 đối tác tại triển lãm Quốc tế MACH2018

Điểm nổi bật của Vero tại MACH2018 là những màn kết hợp đặc sắc giữa Vero với các nhà sản xuất máy công cụ, tiếp đến là sự quan tâm lớn từ khách hàng đến hệ thống Vero Designer CAD for CAM cùng sản phẩm mới nhất Vero Inspection dành cho CMM trên máy công cụ sản xuất.

Customer Success Videos

MP Engineering use Egdecam 5-axis to create high precision components for performance tuning of the Subaru Impreza (GobStopper II) for Roger Clark Motorsport.

Vero Software Recruitment 2018

Vero Software is seeking for a talent CAD/CAM Sales Manager for Vietnam market.
Let's challenge yourself.